Národní knihovna ČR a Přírodovědecká fakulta UK, Geografická sekce, Mapová sbírka pořádají výstavu Kartografie v časech mezi poustevnami a koněspřežkou. Výstava k 260. výročí narození kartografa a meteorologa Františka Jakuba Jindřicha Kreibicha (1759-1833), faráře v Žitenicích na Litoměřicku, má přiblížit život a dílo nejvýznamnějšího představitele naší kartografie v období první třetiny 19. století. Ve své tvorbě se Kreibich soustředil na území Království českého, zvláště ale na širší oblast severních Čech, odkud pocházel a kde také prožil v podstatě celý svůj život. Věnoval se také astronomii, topografii a meteorologii: jeho souvislá řada meteorologických měření byla v Čechách druhou nejsouvislejší po řadě klementinské.

Bližší informace jsou v přiložené pozvánce.