Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF UK hledá kandidáty na nová doktorská témata ve výzkumu klimatické změny. Nabízíme vynikající odborné zázemí, minimální garantované stipendium 14 000 Kč, práci ve výzkumných projektech a v mezinárodním prostředí. Termín přihlášek: 30.4. 2021. Více informací je dostupných na webu katedry nebo na jejím FB profilu.

 

KFGG-UK_PhD_pozice_2021