Česká demografická společnost, z. s. ve spolupráci se Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně, a Českým statistickým úřadem pořádá svou 49. konferenci na téma Demografie – město – venkov. Konference se uskuteční v Lednici, v prostorách Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity ve dnech 22.–24. května 2019. Členové České geografické společnosti platí nižší vložné. Další informace jsou zde.