V Ústí nad Labem se bude 11. a 12. 3. 2020 konat mezinárodní odborná konference, jež nastíní možnosti revitalizace krajiny po těžbě z pohledu různých profesí, přístupů i měřítek. Příspěvky odborníků představí i příklady dobré praxe revitalizace krajiny z Česka i zahraničí. Cílem konference je pomoci měnící se hnědouhelné pánvi Podkrušnohoří. Účast na konferenci je zdarma.

Odkazy: https://hranicar-usti.cz/program/krajina-po-tezbe/

https://www.facebook.com/events/509804342872839/