V těchto dnech vychází první ze série publikací Konfliktní regiony světa, který přibližuje konfliktní regiony Evropy. Autorem knihy je politický geograf RNDr. Libor Jelen, Ph.D. z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Kniha je k zakoupení ve vybraných knihkupectvích.

 

Nová série publikací Konfliktní regiony světa se věnuje vybraným konfliktům a dalším politickým problémům v různých částech světa, vysvětluje jejich obecné principy fungování, nastiňuje historické a geografické souvislosti a předkládá jejich aktuální stav a možný vývoj. Díl věnovaný Evropě se zaměřuje na tři regiony se specifickými politickými problémy, které však spojují projevy nacionalismu a geopolitiky. V prvních kapitolách je proveden souhrn historického vývoje celého kontinentu a následně jsou představeny teoretické koncepty a terminologie osvětlující politické procesy. Následné kapitoly se postupně věnují konfliktům či případům potenciálních změn politické mapy kontinentu v Severním Irsku, Skotsku, Katalánsku, Baskicku, v prostoru bývalé Jugoslávie a Sovětského svazu. Text je určen jak studentům a učitelům středních a vysokých škol, tak všem zájemcům o politickou geografii a obecně současné politické dění ve světě.