Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom Vás v termínu 6. – 8. září 2022 pozvali na Moravu, do Olomouce, na XXV. Kongres České geografické společnosti a 18. Kongres Slovenskej geografickej spoločnosti.

Tradiční akce geografické společnosti, která se koná pravidelně od roku 1930, má polokulaté jubileum. Doufáme, že situace umožní po dlouhé době opět tradiční formu a osobní setkání, která jsou vždy velkým bonusem takových akcí. Hlavní téma Výročního kongresu ČGS a SGS je: Česká a slovenská geografie: mezi národní tradicí a mezinárodní relevancí.

Vzhledem k výjimečnému interdisciplinárnímu postavení geografie v systému věd má geografická komunita jedinečnou příležitost se vzájemně setkat a diskutovat témata reflektující národní tradici a mající mezinárodní přesah.

Výroční kongres pořádá Katedra geografie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ve spolupráci se Středomoravskou pobočkou ČGS, Katedrou geoinformatiky, Katedrou rozvojových a environmentálních studií Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci a dalšími partnery z UP v Olomouci, ČGS a SGS.

Plenární jednání, panelové diskuse, sekce posterů a další prezentace Vašich příspěvků se budou konat v prostorách Univerzity Palackého v Olomouci, většinově na třídě 17. listopadu 12, v sídle Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Společenská a exkurzní část konference Vám umožní poznat město Olomouc nejen jako univerzitní město.

Přijměte srdečné pozvání do Olomouce!

Registrace je na stránkách České geografické společnosti on-line na adrese: bit.ly/Olomouc2022

Termíny pro registraci:

· do 31. 5. 2022 aktivní účast na kongresu – přihlášení na kongres včetně zaslání abstraktu příspěvku (pro sborník abstraktů, elektronická verze) – pro zařazení do programu kongresu

· do 30. 6. 2022 přihlášení k účasti na kongresu bez příspěvku

Základní informace jsou uvedeny v 1. cirkuláři v příloze a na adrese kongresu: https://konference.geography.cz/konference/xxv-kongres-ceske-geograficke-spolecnosti-a-18-kongres-slovenskej-geografickej-spolocnosti/

nebo: bit.ly/Olomouc2022

Za programový a organizační výbor do Olomouce srdečně zvou:

Marián Halás a Irena Smolová

kontakt: irena.smolova@upol.cz

 

Kongres_OL_2022_1-cirkular