Koncem minulého roku proběhly v mediálním prostoru dvě vystoupení politického geografa RNDr. Libora Jelena, Ph.D. z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK. První k problematice bezpečnostních otázek Ruské federace, druhé pak k otázce útoků jemenských povstalců v Rudém moři.