Preziden ČGS Tadeusz Siwek na jednání Hlavního výboru ČGS předložil zpracované návrhy na změny stanov ČGS. Největší změny se týkají především podrobnějšího popsání organizační struktury, složení HV ČGS, v souladu s požadavky členské základny se zavádí přímá volba prezidenta, rozšíření akademického odboru, nakonec navrhl i zpřesnění bodu o zániku ČGS.

Chcete-li se také zpojit do diskuze o změně stanov, stáhněte si stanovy z tohoto webu a navrhněte nejpozději do února 2008 případné změny. Na vaše návrhy se těšíme na adrese perlin@natur.cuni.cz