Společnost Clarivate Analytics zveřejnila nové výše impakt faktorů pro české geografické časopisy. Časopisu Geografie, vydávanému Českou geografickou společností, byl pro rok 2018 přiřazen impakt faktor ve výši IF = 0,540. Časopis zůstává ve čtvrtém kvartilu časopisů evidovaných společností Clarivate Analytics na Web of Science.

Druhému českému časopisu Moravian Geographical Reports, vydávanému Ústavem geoniky Akademie věd České republiky, byl přiřazen impakt faktor ve výši IF = 1,870. Časopis je aktuálně zařazen ve třetím kvartilu časopisů v kategorii Geography.

 

Kromě toho jsou ve sledování další časopisy, kterým bude udělen impakt faktor pravděpodobně v příštích letech.