Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v pondělí dne 28. listopadu 2022 na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenovací dekrety profesorů vysokých škol. Rozhodnutí prezidenta republiky podléhá kontrasignaci předsedou vlády.
Jmenovací dekrety pak předá ministr školství, mládeže a tělovýchovy.
Za obor geografie, geoinformatika a kartografie jsou jmenováni:
  • doc. RNDr. Michal BÍL, Ph.D. pro obor: Environmentální geografie na návrh Vědecké rady Ostravské univerzity
  • doc. RNDr. Vilém PECHANEC, Ph.D. pro obor: Geoinformatika a kartografie na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci
  • doc. RNDr. Tomáš ŘEZNÍK, Ph.D. pro obor: Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity