V březnovém čísle čísle časopisu Vesmír (3/2009) vyšel na stranách 200-202 článek Pavla Krejčího (překladatel, ústav slavistiky FF MU Brno) “Česko svůj oficiální anglický překlad má už 16 let!” Článek upozorňuje na všem geografům známé chybné nebo nesprávné používání slova Czech pro označení naší republiky a rozdíly v používání politického a zeměpisného jména. Autor uvádí zajímavé příklady zmatení pojmů při označování naší republiky a snaší další důvody pro používání jednoslovného ekvivalentu Česko – Czechia.

Hlavní důvod dosavadního malého prosazení jednoslovného názvu Czechia vidí dr. Krejčí především v nízké domácí vůli prosazovat tento název na mezinárodním poli.

 

Zde je celý článek ve formátu pdf

cesko-svuj-anglicky-preklad-ma-uz-16-let