Dovolujeme si zveřejnit vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozice na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. Pracovní pozice jsou vázány na projekt ostravských sociálních geografů REFRESH – Governance udržitelné tranzice.

 

Tenure track

https://prf.osu.cz/nabidka-zamestnani/?kdepr=31&prace=2669

https://prf.osu.eu/job-opportunities/?kdepr=31&prace=2670

Osobnost

https://prf.osu.cz/nabidka-zamestnani/?kdepr=31&prace=2663

https://prf.osu.eu/job-opportunities/?kdepr=31&prace=2664

Výzkumník

https://prf.osu.cz/nabidka-zamestnani/?kdepr=31&prace=2668

https://prf.osu.eu/job-opportunities/?kdepr=31&prace=2667

Postdoc

https://prf.osu.cz/nabidka-zamestnani/?kdepr=31&prace=2665

https://prf.osu.eu/job-opportunities/?kdepr=31&prace=2666