Jménem Urbánní a regionální laboratoře (URRlab) vás zveme na výstavu Pražská předměstí: Dynamika sociálního prostředí rostoucí metropole, která je jedním z výstupů stejnojmenného tříletého projektu podpořeného v rámci programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II) Ministerstva kultury České republiky.

KDY a KDE bude výstava probíhat?

16. 5. – 4. 6. 2022 v Národní technické knihovně (událost na FB)

5. – 19. 6. 2022 v prostorách kavárny Bazén v Kasárnách Karlín (událost na FB)

Projekt se zaměřuje na hlavní město Prahu a jeho hlavním cílem je popsat a vysvětlit proměny sociálního prostředí okrajových částí dynamicky rostoucí metropole od období industrializace do dnešní doby. Kromě výstavy jsou či budou výsledky prezentovány také ve formě specializovaných map, Historického populačního atlasu Prahy či například závěrečné vědecké konference.

Více o projektu: www.prazskapredmesti.cz