Dovolujeme si zveřejnit pozvánku na přednášku čestného člena České geografické společnosti prof. RNDr. Pavla Proška, CSc. s názvem “Antarktida a aktivity Masarykovy univerzity na tomto kontinentě”, kterou organizuje Demokratický klub v Praze. Bližší informace o této akci naleznete v pozvánce.

Prošek P. – Pozvánka