Učená společnost České republiky Vás zve na mimořádnou přednášku doc. RNDr. Jana Pokorného, CSc. s názvem „Opomíjená úloha vegetace v distribuci sluneční energie a utváření klimatu“. Bližší informace jsou obsaženy v pozvánce. 

Pokorný_pozvánka_anotace