Konference historické geografie měla úspěch. Kromě příspěvku doc. Chromého z 6. 2. 2014 jsme objevili i rozhovor prof. Semotanová pro Český rozhlas ze dne 30. 1. 2014, ve kterém hovoří přímo ke konání konference. Explicitně je jmenováno Výzkumné centrum historické geografie – tedy centrum podpořené GAČR jako společný projekt Historického ústavu AV ČR a PřF UK v Praze.

Český rozhlas – Vltava – Mozaika: “Historické krajiny obrazem i písmem” (min. 25:05)
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3051802