Na volebním jednání Rady vědeckých společností ČR (RVS) byl ve středu 27. dubna 2022 zvolen 59 hlasy do výkonného výboru prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc. (z celkem 67 platných hlasovacích lístků). Nahrazuje tak ve funkci jiného geografa, čestného člena ČGS, doc. RNDr. Ivana Bičíka, CSc., který byl dlouhou dobu členem předsednictva výkonného výboru RVS.
RVS koordinuje v současné době 87 vědeckých společností z přírodovědných, lékařských, společenskovědních a technických oborů, což představuje více než 28 000 členů. Členy RVS jsou renomovaní odborníci z vědecké a vědeckopedagogické oblasti, národohospodářští a političtí reprezentanti, studenti a další zájemci o příslušné vědní obory.
Více o RVS zde: