PřF UP v Olomouci úspěšně reprezentoval projekt Making knowledge together – addressing climate change through innovative place based education and blended learning, který pod zkráceným názvem EduChange realizují spolu s UP také univerzity z Malty, Utrechtu a Trondheimu.

Projekt zvítězil v kategorii Udržitelnost. „Cílem projektu je pomocí terénního kurzu inovovat způsob výuky o změně klimatu z lokální i globální perspektivy. Vzhledem k tomu, že výuka a učení v terénu jsou často spíše tradiční a vedené učitelem, snažíme se je měnit na inovativní a kreativní výukové prostředí. Věříme, že podpory inovací a kreativity lze snadno dosáhnout prostřednictvím mezinárodních partnerství a mezioborových a transdisciplinárních přístupů,“ řekl Jiří Pánek z katedry rozvojových a environmentálních studií, který je hlavním řešitelem oceněného projektu.

Více o Ceně DZS 2021: To nejlepší z mezinárodního vzdělávání zde.