Na sklonku roku 2020 bylo možné zaznamenat skromnou informaci o tom, že Cenu Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku 2019 získala publikace českých geografů s názvem Makroregiony světa. Tuto cenu uděluje na základě opatření rektora Univerzita Karlova od roku 2013. Uděluje se ve třech kategoriích, konkrétně v lékařsko-farmaceutických oborech, společenskovědních a humanitních oborech a přírodovědných a matematicko-fyzikálních oborech. Obdržet ji mohou jednak publikace vydané Univerzitou Karlovou či jejími součástmi, jednak publikace vydané u jiných nakladatelství, na nichž se podíleli akademici uvedené univerzity.

Z výše uvedeného vyplývá, že autoři doc. Jiří Anděl, doc. Ivan Bičík, doc. Jan D. Bláha a prof. Bohumír Janský (kapitola Přírodní regionalizace Země) se svou knihou obstáli v četné konkurenci odborníků z humanitních a společenskovědních oborů, což je dobrá zpráva také pro českou geografii. V tomto ročníku se totiž geografie zařadila po boku oceněných disciplín, tedy ekonomie, filologie, lingvistiky a práva (některé z těchto  oborů získaly cenu i vícekrát). Dále je třeba zmínit, že v současné době, kdy jsou v rámci financování vysokých škol vyzdvihovány především výstupy VaV, v důsledku čehož počet nově vydaných učebnic není nikterak závratný, je to i ocenění didaktického úsilí v oblasti geografického vzdělávání.

V návaznosti na pandemickou situaci posledního období poptávka po výukových textech narostla. Zájem o publikaci je též v rámci středoškolského prostředí, ačkoliv byl tento text primárně určen studentům vysokých škol. Také díky tomu se dočkala publikace Makroregiony světa již druhého dotisku s aktualizovanými údaji a dalšími korekturami. Podle našich informací již nyní autoři spřádají plány na 2. vydání, v rámci něhož by měly být zohledněny problémově zaměřené didaktické přístupy v geografii.