Česká geografická společnost vyhlašuje 2. ročník Soutěže o nejlepší dizertační práci v oboru geografie za rok 2019. Cílem soutěže je podpořit začínající vědecké pracovníky v oboru geografie prostřednictvím hodnocení vědeckého přínosu jejich prací. Do soutěže mohou být přihlášeny dizertační práce, které byly obhájeny v geografických a příbuzných studijních oborech/programech na veřejných vysokých školách v Česku od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.  Další informace jsou v příloze a stránkách soutěže.

 

Soutěž o nejlepší dizertační práci v oboru geografie 2019