Soutěž o nejlepší dizertační práci v oboru geografie, kterou každoročně pořádá Česká geografická společnost, zná svého vítěze. Nominováno bylo celkem 5 dizertačních prací, které byly obhájeny na českých vysokých školách v roce 2021. V konkurenci velmi kvalitních prací zvítězila práce Relationship among moisture flux anomalies, extreme precipitation, and floods in central Europe autorky RNDr. Blanky Gvoždíkové, Ph.D. Práce byla obhájena na katedře fyzické geografie a geoekologie PřF UK.

Dizertační práce RNDr. Blanky Gvoždíkové, Ph.D. se zaměřuje na analýzu extrémních srážek a povodní ve střední Evropě od poloviny 20. století do současnosti. Práce přináší originální poznatky z oblasti klimatologie a hydrologických extrémů. Indexy extremity použité pro hodnocení extrémních srážkových a povodňových událostí kombinují plochu zasažené oblasti, velikost povodňových průtoků a úhrny srážek. Práce se skládá z celkem 5 článků publikovaných v prestižních mezinárodních časopisech (z toho u čtyř je dr. Gvoždíková na prvním místě autorského kolektivu). Oponenty práce byli dva zahraniční oponenti z renomovaných univerzit, kteří ocenili vysokou kvalitu práce a jejích celkových přínosů při studiu povodňových událostí ve střední Evropě.
Autorka za svou práci obdrží 20 tis. Kč. Autorce tímto gratulujeme!