Organizátoři Zeměpisné olympiády vyhlašují ve spolupráci s Českou kartografickou společností a Českou geografickou společností čtvrtý ročník soutěže o Nejlepší mapu na geografické téma. Každý účastník 22. ročníku Zeměpisné olympiády (dále jen ZO) se může soutěže zúčastnit odevzdáním vlastnoručně vytvořené mapy na libovolné geografické téma. Mapy splňující níže uvedené pokyny budou
vyhodnoceny po geografické a kartografické stránce. Autoři nejlepších map budou odměněni Českou
kartografickou společností zajímavými cenami. Další informace jsou v přiloženém souboru.

Soutěž o nejlepší mapu