Dovolujeme si zveřejnit vyhlášení letošního ročníku soutěže SVP. Vzhledem k aktuální nejisté situaci ohledně pořádání konferencí a dalších akcí HV ČGS přistoupil k rozhodnutí, že letošní ročník proběhne výhradně v online podobě. Nominované bakalářské práce bude tedy posuzovat odborná komise pouze za základě zaslaných podkladů (text práce + přílohy, posudky) a v letošním roce neproběhne prezentační část, která se vždy konala v rámci nějaké konference.

Věřím, že i přes tuto změnu se sejde množství kvalitních prací.

V ostatních ohledech má soutěž stejná pravidla jako v předchozích letech, každé geografické pracoviště (katedra, ústav …) může přihlásit maximálně dva soutěžící. Veškeré materiály (práci v PDF, posudky, kontaktní údaje) prosím opět zasílejte na můj email (jakub.jelen@natur.cuni.cz). Uzávěrka přihlášek je 30. 9. 2021.

Další informace jsou na stránce soutěže.