Doc. Dušan Drbohlav hovořil ve Studiu ČT 24 na téma “Ukrajinská pracovní migrace”. Vystoupení doc. Drbohlava začíná v 87. minutě a celý pořad naleznete ZDE.

Na toto téma vydal tým vedený doc. Drbohlavem monografii s názvem “Ukrajinská pracovní migrace v Česku: migrace – remitence – (rozvoj), vydanou nakladatelstvím Karolinum.

Anotace je zde:

Tato kniha se točí kolem peněz – remitencí, které migranti vydělají v zahraničí a poté posílají svým rodinám do mateřské země. Pojednává zejména o tom, kde se tyto remitence berou/rodí, jakou mají váhu ve srovnání s příjmy a ostatními výdaji, za jakých podmínek, v jakém prostředí a v jakém životním stylu migranta jsou vydělávány, co samotný pracovní pobyt pro migranty v zahraničí znamená, jaké faktory ovlivňují to, zda někdo remitence vůbec posílá, a když ano, tak v jaké výši a za co jsou potom také remitence ve zdrojové zemi migrace utraceny. Kniha je ale i o politikách a opatřeních, která migraci a remitování usměrňuj&ia cute;, a je i o statistikách, které o migrantech a remitencích přinášejí podrobnější informace. Částečně se také dotýká rozvoje, jehož jsou migrace a remitence nedílnou součástí. Autoři realitu mapují na příkladu analýzy chování ukrajinských pracovních migrantů v Česku, především v prostředí hlavního města Prahy a jeho okolí, nicméně vše je rámováno přehledem obecnějších podmíněností na globální úrovni i konkrétním představením relevantních aspektů reality Ukrajiny a Česka.

Fotogalerii ze křtu této knihy naleznete ZDE.