0883_001Že zeměpis nespočívá ve vyjmenování všech přítoků Labe zprava nebo v naučení se nazpaměť všech hlavních měst afrických států, tvrdíme jíž dostatečně dlouho.  Geografie v moderním pojetí je chápána jako obor, který zkoumá vztahy jak mezi přírodními tak i mezi sociálními složkami a pokouší se najít v těchto vztazích zákonitosti. Doc. Kühnlová vydala v Nakladatelství FRAUS v roce 2007 učebnici  Život v našem regionu, který právě na příkladě nejbližšího okolí studenta dokládá nenásilnou a přitom velmi zajímavou formou vztahy mezi člověkem, společnosti a přírodou v jeho okolí. Učebnice provede v celkem 9 kapitolách studenty ale i jejich učitele od poznání mapy přes přírodní prostředí, historii místa a regionu, obyvatelstvo, sídlení strukturu, ekonomii a infrastrukturu regionu. Samostatně jsou také zařazena ne zcela obvyklá témata jako je Budoucnost je naše věc a Můj domov zaměřená na sledování genia loci lokality.0883_002

Učebnice vede studenty k poznání souvislostí a k hodnocení jejich významu, neopakuje a nehromadí fakta. Při práci s touto učebnicí se student nebifluje poučky, ale učí porozumět svému okolí.  Právě proto byla tako učebnice oceněna na 62. mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu v soutěži o nejlepší evropskou učebnici v kategorii secondary school. Učebnice získala Zvláštní cenu poroty.

Bohužel ve stejné době , kdy byla v mezinárodní soutěži oceněna učebnice Život v našem regionu, Ministerstvo  školství v rámci úsporných balíčků ruší postředky pro školy, ze kterých školy kupovaly učebnice a další pomůcky. Doufáme, že tato jistě zcela unikátní učebnice neskončí někde v skladech, ale že se dostane mezi školy, mezi žáky i mezi učitele a změní pohled na současnou geografii.

Je to obrovský úspěch paní doc. Kühnlové a dokazuje, že geografii lze dělat i jinak.  Blahopřejeme.

O uspěchu učebnice referovala celá řada medii, tento článek vyšel na portálu Novinky.cz

O uspěchu učebnice také referovala hlavní zpravodajská relace České televize v pořadu Události ze dne 6.10. 2010. Odkaz na článek a na vložené video je zde Česká televize.