Ředitel Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. vypisuje výběrové řízení na obsazení místa vědeckého pracovníka na celý úvazek na Oddělení environmentální geografie v Brně v oboru humánní geografie nebo příbuzných sociálně-vědních disciplín (potenciální termín nástupu 1. ledna 2024). Bližší informace k výběrovému řízení naleznete v přiloženém souboru.

 

Konkurz_OEG_2023