Severozápadní Čechy lze jako region vymezit nejjednodušeji s použitím administrativních hranic současných krajů. Některé definice do severozápadních Čech zahrnují území Ústeckého kraje společně s krajem Karlovarským, jiné Karlovarský kraj řadí k západním Čechám a za severozápad Čech považují jen území Ústeckého kraje. Ústecký kraj je se svou rozlohou 5 339 km² sedmým největším krajem Česka. Srovnatelnou velikost má například jen o málo větší kraj Moravskoslezský. Co se týče počtu obyvatel, figuruje Ústecký kraj na pátém místě. Podle nejnovějších údajů Českého statistického úřadu v kraji žije 811 000 obyvatel. Jedná se tak o významný a navíc velmi pestrý region, a proto jsme se v tomto čísle Rozhledů rozhodli téma Severozápadní Čechy věnovat především právě Ústeckému kraji.

Hranice Ústeckého kraje korespondují například i s vymezením turistického regionu Severozápadní Čechy, jehož oficiální popis zní: „Návštěvníka okouzlí České středohoří svým unikátním reliéfem, údolím Labe s Bránou Čech známou jako Porta Bohemica a s horou Říp. Milovníky hor potěší Krušné i Lužické hory a skalní útvary Tiských stěn a Českého Švýcarska. Kraj oplývá léčivými prameny, které daly vzniknout několika lázeňským městům. Téměř v každém městě se setkáme s historickými památkami. K těm nejvýznamnějším patří městské památkové rezervace v Kadani, Litoměřicích, Terezíně a Žatci. V kraji je mnoho zámků, hradů i významných církevních staveb, jako je františkánský klášter v Kadani, katedrála v Litoměřicích a další, které dávají zdejší bohaté historii i duchovní rozměr.“

Ústecký kraj je i přes svůj nesporný potenciál a bohatství regionem s mnoha problémy a oblastí, která nemá nejlepší pověst. Toto číslo představuje kraj v celé jeho pestrosti a uvádí na pravou míru některé negativní konotace, které jsou s krajem spojovány. Kromě toho je pozvánkou na výroční zasedání České geografické společnosti, které se na začátku září uskuteční v univerzitním kampusu v Ústí nad Labem.

Geografické rozhledy můžete sledovat a číst i v online verzi na www.geograficke-rozhledy.cz a na Facebooku a Instagramu časopisu @geograficke.rozhledy.

Roční předplatné Geografických rozhledů (5 čísel během školního/akademického roku) činí 395 Kč. Pro členy České geografické společnosti je předplatné zlevněno na 335 Kč. Zvýhodněné předplatné objednávejte přes e-mail sekretariátu ČGS (sekretariat@geography.cz). I následná platba je prováděna na účet ČGS.