Světlo světa spatřila a vltavskou vodou bude v úterý 9. května 2023 pokřtěna výpravná publikace “Vltava – proměny historické krajiny“, výstup projektu NAKI kartografů z Fakulty stavební ČVUT v Praze, geografů z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a dalších odborníků z paměťových institucí.
Čtenáři se naskytne příležitost seznámit se jak v textové části, tak především na mapách, pláncích, dobových i současných fotografiích se změnami, kterými prošla krajina řeky Vltavy a její využití za posledních cca 200 let.
Kniha není v běžné distribuční síti, ale je k zakoupení v univerzitním knihkupectví v prostorách Národní technické knihovny v Praze v Dejvicích (https://ctn.cvut.cz/knihkupectvi).
Knihu je možné zakoupit též zde: