Výstava s názvem „Extrémní jevy na Jesenicku pohledem meteorologa“ bude k vidění od 4. října 2021 do 31. ledna 2022 na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Jejím garantem je doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc. z katedry geografie PřF UP. Výstava pojednává o výjimečných meteorologických situacích v Jeseníkách a Rychlebských horách v období 1978 až 2017, které jsou možným odrazem klimatických změn.

Návštěvníci se mohou seznámit s průběhem několika vybraných synoptických situací, které způsobily meteorologické extrémy na Jesenicku. Speciální pozornost je věnována bouřkám a bouřkovým jevům, velmi nízkým i extrémně vysokým teplotám, problematice sucha, silným nárazům větru, velmi brzkým sněhovým pokrývkám na podzim a naopak pozdním sněhovým pokrývkám na jaře a dalším neobvyklým meteorologickým jevům.

Na výstavě je k vidění řada různých meteorologických přístrojů a pomůcek z dob minulých i doby současné, které jsou využívány v „ostrém“ provozu na meteorologických stanicích po celé České republice. Raritami jsou originální aerologická sonda, meteorologická budka s vybavením a funkční automatická meteorologická stanice, kterou si návštěvníci mohou vyzkoušet v praxi.

 

plakat