Výzkumné centrum REGPOL na svých internetových stránkách zveřejnilo výstupy projektu TAČR s názvem Aplikace poznatků současného výzkumu politické geografie ve výuce geografie a sociálně-vědních předmětů na středních školách. Hlavním cílem projektu byl přenos poznatků současného výzkumu politické geografie do didaktických materiálů pro výuku geografie a sociálně-vědních předmětů na středních školách. 

Hlavní výstupy jsou dostupné zde.