Česká geografická společnost byla zařazena do databáze konzultujících organizací DataKO. Jedná se o seznam nevládních organizací. Úřady, které připravují právní předpisy a jiné regulativní normy budou mít možnost si databáze konzultujících organizací vybrat instituce a prostřednictvím kontaktních osob je oslovit a projednat s nimi připravované normy v oblastech, které se týkají našeho předmětu studia. Spolupráce může být zahájena již od počátku přípravy regulativního materiálu.