Ve dnech 30. a 31. ledna 2023 se v Litomyšli uskuteční zasedání sekce geografického a environmentálního vzdělávání ČGS, které bude spojeno s pondělním odborným seminářem.
Ten se věnujeme vysokoškolské přípravě budoucích učitelů zeměpisu se záměrem vzájemně sdílet názory a zkušenosti z této problematiky, včetně názorové (ne)shody na výkonový standard absolventa učitelství geografie. Úterní jednání sekce bude realizováno hybridní formou (spojení bude možné přes platformu Zoom). Hlavním bodem jednání se stane Revize RVP ZV: popis stávajícího stavu a výzvy pro geografickou obec.
Prosím, pokud plánujete se jednání zúčastnit, kontaktujte nejpozději do 7. 12. 2022 organizátory. Tedy předsedkyni sekce Danu Řezníčkovou (dana.reznickova@natur.cuni.cz) nebo Martina Hanuse (martin.hanus@natur.cuni.cz).
Bližší informace viz pozvánka_sekce_GV_ČGS_leden_2023.