Na konci října 2021 zemřel doc. RNDr. Zdeněk Šeda, CSc. (1930 – 2021), spoluzakladatel katedry ochrany přírody a péče o životní prostředí Přírodovědecké fakulty MU. Čest jeho památce!

 

Zdeněk Šeda – parte