S hlubokým zármutkem oznamujeme, že včera 12. 7. 2021 zemřel náš kolega Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. z Geografického ústavu PřF MU. Dr. Seidenglanz patřil k nejvýznamnějším osobnostem současné české dopravní geografie. Jeho odchodem ztrácí česká geografie významnou osobnost. Čest jeho památce!