Bohužel přinášíme další smutnou zprávu. V neděli 11. července zemřel dlouholetý pracovník Sociologického ústavu AV ČR pan JUDr. Michal Illner. Čest jeho památce!