Zeměpisná olympiáda 2005

Dříve než bude zahájena intenzivní příprava na další ročník zeměpisné olympiády, pokusme se o krátké ohlédnutí (podrobnější informace o celostátním kole byly zveřejněny v Geografických rozhledech roč. 15, č. 1, s. 20).
V roce 2005 byla zachována dosavadní struktura soutěže – postupová kola od školních až po celostátní i čtyři soutěžní kategorie. Osvědčené postupné doplňování a rozšiřování tematického zaměření jednotlivých kol se projevilo ve větší pestrosti připravených úkolů a věříme, že přispělo i k zajímavosti soutěžních testů. Novinkou, jsme přesvědčeni, že velmi prospěšnou, bylo zařazení práce s internetem pro kategorii D. ?lo o součást praktické činnosti, při které se účastníci připravovali na exkurze a vyhledávali řešení úkolů týkajících se problémů krajiny Kadaňska.
Spolupráce s domy dětí a mládeže i odbory školství krajských úřadů při organizačním zabezpečení okresních a krajských kol byla na dobré úrovni. Bez větších problémů bylo i rozesílání zadání e-mailem. Lepší kvalitu tisku mapových předloh v příštím roce zajistíme rozesláním předloh poštou.
Jako správní regionální patrioti, jsme si předsevzali, že účastníkům celostátního kola budeme postupně představovat Ústecký kraj. Po přitažlivé oblasti Děčínské vrchoviny, Labských pískovců a Českého ?výcarska (navštívili jsme v roce 2004) jsme letos vítěze krajských kol pozvali do typické pánevní oblasti, jejíž ekonomické využití je zaměřeno na těžbu hnědého uhlí a výrobu elektrické energie. V roce 2006 připravujeme celostátní kolo v regionu zcela odlišném, v Českém středohoří.
Vyhlášení soutěže bylo zveřejněno v Geografických rozhledech a na internetových stránkách naší katedry s dostatečným předstihem. Některé školy však měly problémy s organizací školního kola. Požadovaly náměty na soutěžní úkoly. Podle Organizačního řádu i propozic soutěže je příprava školních kol zcela v kompetenci učitelů zeměpisu. Náměty na úkoly mohou čerpat ze zveřejněných úloh z uplynulého ročníku a letos nově i z publikace Vybrané úlohy ze zeměpisné olympiády 2004, kterou vydalo Nakladatelství Fraus (do tisku je připraveno pokračování s úkoly z roku 2005).
Zajímavá by byla statistika počtu účastníků. Bohužel jsme však nezískali informace ze všech krajů. Můžeme tedy pouze uvést, že celostátního kola se zúčastnilo 56 soutěžících, krajských kol celkem 649 a odhadnout účast v okresních kolech na 5 000 žáků základních a středních škol.
Poděkování si zaslouží všichni, kteří se na uplynulém ročníku zeměpisné olympiády podíleli – učitelé zeměpisu, organizátoři jednotlivých kol, sponzoři. Poděkování patří i všem soutěžícím za jejich geografické znalosti, zájem o předmět i vzornou reprezentaci jejich škol.
V současné době je k dispozici internetová stránka se základními informacemi pro ročník 2006 a zadáními uplynulého ročníku – http://geography.ujep.cz/. Na případné dotazy jsou ochotni odpovědět za organizační tým M. Jeřábek (jerabek@sci.ujep.cz, tel. 475283167) a. J. Peštová (pestova@sci.ujep.cz, tel 475283152).
PS: Organizátoři uvítají vaše náměty pro tvorbu soutěžních úloh.

Jana Peštová, Milan Jeřábek za organizátory