Kontakt

Redakce:

RNDr. Vít Jančák, Ph.D.

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta

katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Albertov 6, 128 43 Praha 2

tel. 221 951 427

e-mail: jancak@natur.cuni.cz

www.geography.cz/geographica

 

Distribuce:

RNDr. Dana Fialová, Ph.D.

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta

katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Albertov 6, 128 43 Praha 2

tel. 221 951 397

e-mail: danafi@natur.cuni.cz