Prodej knih

Knihy je možno zakoupit v knihkupectvích Academia a Karolinum nebo přímo v sekretariátu ČGS. Objednávky vyřizuje, informace podává a jednotlivé výtisky prodává RNDr. Dana Fialová, Ph.D., Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Albertov 6, 128 43 Praha 2, tel. +420 221 951 397, e-mail: danafi@natur.cuni.cz.

Cena jednoho výtisku je 250 Kč.