Recenzní řízení

Všechny monografie procházejí anonymním recenzním řízením. Ediční rada určí minimálně dva nezávislé recenzenty a jednoho zpravodaje – člena ediční rady. Autoři mohou dát vlastní návrhy na potenciální recenzenty.