Informace ČGS – 2018/37-1

HLAVNÍ ČLÁNKY

HAMPL Martin: Hierarchické formy uspořádání nerovnoměrností v realitě: hledání pravidelností a problémy explanace
(s. 1–23) 

LITERATURA

Kostelecká, Y. – Hána, D. – Hasman, J.: Integrace žáků-cizinců v širším kontextu
(Š. Velhartická, s. 24)

Soukup, M. et al.: Conditions of Fieldwork
(J. Kolejka, s. 28)

Hájková, M. – Svobodová, H.: Česká republika – tematický atlas
(J. Ptáček, s. 30)

Ouředníček, M. – Jíchová, J. – Pospíšilová, L. (eds.): Historický atlas obyvatelstva českých zemí
(V. Balcar, F. Traxler, s. 32)

Křížek, M. – Uxa, T. – Mida, P.: Praktikum morfometrických analýz reliéfu
(V. Kapustová, s. 35)

Blackwill, R. – Harris, J.: War by Other Means: Geoeconomics and Statecraft
(V. Bosák, s. 37)

KONFERENCE A AKTIVITY GEOGRAFŮ

Spoločný kongres Slovenskej geografickej spoločnosti a zjazd Českej geografickej spoločnosti, Bratislava 2018
(L. Tolmáči, V. Ira, F. Križan, s. 41)

Středoevropská geografická konference oslavila malé výročí
(L. Lněnička, s. 42)

Mezinárodní konference na téma Válečných a poválečných krajin
(M. Šantrůčková, s. 44)

4. Historickogeografická konference
(J. Mahr, s. 47)

Seminář Venkov 2018 byl velmi úspěšný
(R. Perlín, A. Vazačová, s. 48)

VII. geografické diskuzní fórum přineslo debatu o současných perspektivách geografie průmyslu
(J. Prener, s. 50)

Zpráva z konference „Kulturní krajina – most mezi člověkem a přírodou, mezi přírodními a společenskými vědami: Teorie a realita“
(J. Vávra, M. Lapka, M, Šantrůčková, s. 51)

V Olomouci se uskutečnil dosud největší sjezd českých historiků
(J. Jelen, M. Tůmová, s. 53)

Aktivity geografů v International Consortium on Landslides (ICL)
(V. Vilímek, s. 54)

Dny geografie 2017 pokračovaly v úspěšném trendu minulých let
(T. Siwek, s. 55)

GISday 2017
(H. Bednářová, J. Šmída, s. 56)

„Geografická“ stáž na University of Pittsburgh
(J. Pánek, s. 58)

Studium geografie a geografický výzkum na Přírodovědecko-matematické fakultě Záhřebské univerzity
(J. Kolejka, L. Lněnička, s. 59)

Geografie na Povolžské státní sociálně pedagogické univerzitě v Samaře
(J. Kolejka, L. Lněnička, s. 61)

ZPRÁVY Z ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI

Informace členům společnosti – možnost výběru časopisu
(D. Fialová, s. 65)

Zprávy z jednání Hlavního výboru ČGS
(R. Perlín, s. 66)

Nová sekce České geografické společnosti
(K. Zágoršek, s. 67)

Analýza členské základny a nově registrovaných členů ČGS
(H. Bednářová, s. 68)

Soutěž o nejlepší studentskou práci SVP 2017
(V. Jančák, s. 73)

20. ročník Zeměpisné olympiády je v plném proudu
(J. Jelen, s. 74)

LIDÉ

Jubilanti společnosti
(s. 76)

Zemřela doktorka Cyrila Marková
(S. Mikula, s. 76)

Profesor Václav Gardavský zemřel v listopadu 2017
(R. Perlín, s. 77)

Profesor Václav Gardavský pohledem svých kolegů a přátel
(V. Frajer, s. 78 + R. Perlín, s. 80)

Docent Václav Přibyl oslavil osmdesátiny
(Z. Kliment, s. 80)

Docent Jan Votýpka jubilantem
(V. Vilímek, s. 82)

75 let doktora Jindřicha Janoucha
(M. Janouch, s. 84)

Profesor Jan Kalvoda – 75 let
(I. Bičík, s. 84)

Významné výročí Nory Přibylové
(R. Perlín, s. 86)

Jaroslav Strnad oslavil 75. narozeniny
(B. Vévoda, s. 86)

Docent Eduard Hofmann – 60 let
(P. Knecht, H. Svobodová, s. 88)

Doktor Karel Trčka oslavil kulatiny
(R. Paloch, s. 91)