Informace ČGS – 2022/41-2

Úvodník
(s. 1–2)

HAMPL Martin, MARADA Miroslav: Martin Hampl pro geografické vzdělávání
(s. 3–10)

DISKUZE

ŽENKA Jan: Jak geografové přicházejí o iluze (dostupnosti regionálních ekonomických dat)
(s. 11–15)

PERLÍN Radim: Věčné téma sociálně ekonomických dat
(s. 16–19)

LITERATURA

Bláha, J. D. a kol.: Žákovský atlas – Učitelská příručka pro 2. stupeň základních škol
(B. Vévoda, s. 20–21)

Krusová, A.: Atlas málo známých pražských ostrovů
(R. Barvíř, s. 21–24)

Čerba, O.: Kartografie pro nekartografy
(J. Pánek, A. Vondráková, s. 24–27)

Hübelová, D., Chromková Manea, B. E., Kozumplíková, A. (eds.): Územní diferenciace nerovností ve zdraví v České republice
(A. Altová, s. 27–30)

KONFERENCE A AKTIVITY GEOGRAFŮ

Kongres českých a slovenských geografů v Olomouci
(I. Smolová, M. Halás, s. 31–32)

Kdo si počká, ten se dočká – 13. česko-polsko-slovenské seminárium se konečně uskutečnilo
(M. Šantrůčková, s. 33–34)

Konference State of geomorphological research in 2022
(V. Kapustová, s. 35–36)

Dopady pandemie covid-19 na rozvoj regionů Evropy
(V. Šilhánková, s. 37–38)

GeoNight 2022
(M. Neuman, V. Šrámek, s. 38)

Letní geografická škola v Brně
(V. Herber, s. 39)

Studenti na Islandu mapovali sesuvy půdy
(J. Pánek, s. 40–41)

Projekt LIFEdu se loučil závěrečnou mezinárodní konferencí
(P. Šimáček, J. Hercik, s. 41–42)

ZPRÁVY Z ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI

Informace členům společnosti
(D. Fialová, s. 43–44)

Zpráva ze zasedání Hlavního výboru ČGS
(D. Fialová, s. 44)

Zpráva z Valného shromáždění ČGS
(S. Kraft, s. 44–46)

ČGS opět zastoupena v předsednictvu Rady vědeckých společností
(D. Fialová, s. 46–47)

Jak probíhal 24. ročník Zeměpisné olympiády?
(J. Jelen, s. 47–50)

Úspěchy českých studentů na mezinárodních geografických olympiádách
(F. Hulec, H. Svobodová, L. Pavelková, s. 50–53)

LIDÉ

Jubilanti společnosti
(s. 54)

Vzpomínky na profesora Martina Hampla
(P. Korec, s. 54–59)
(R. Matlovič, s. 59–61)
(V. Ira, s. 61–62)
(J. Novotný, s. 62–64)

Zemřel profesor Bořivoj Hnízdo
(M. Krausz Hladká, s. 64–65, reprint)

Narozeninový medailónek Bohumila Vévody
(E. Hofmann, s. 65–69)

Geografická výročí 2022
(J. Martínek, s. 69–72)