Informace ČGS – 2023/42-1

DISKUZE

TRAHORSCH Petr, KORVASOVÁ Veronika: Jaké je postavení geografie v probíhající kurikulární reformě?
Diskuze klíčových témat geografického vzdělávání v rámci revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
(s. 1–11)

LITERATURA

Mísařová, D., Svobodová, H., Mašterová, V., Durna, R., Hercik, J., Šimáček, P., Švedová, H., Kubíček, P.:
Koncepce rozvoje geoinformačních dovedností ve výuce na základních a středních školách
(T. Oršulák, s. 12–14)

Bíl, M., Bartonička, T.: Zvířata na silnicích
(D. Romportl, s. 14–15)

Kurfürst, J., Paďourek, J. (eds.): Za zrcadlem: Hybridní válka jako staronový fenomén mezinárodních vztahů
(L. Jelen, s. 15–19)

Trahorsch, P.:  Vizuálie v učebnicích geografie: analýza a vliv na dětská pojetí
(V. Stacke, s. 19–21)

Cudny, W., Kunc, J. (eds): Growth and Change in Post-socialist Cities of Central Europe
(M. Kebza, s. 21–25)

Hrabal-Krondak, F. R.: Cesta na konec světa a zpět. Potulky arktickou tundrou, sibiřskou tajgou a kavkazskými horami, 1.-3. díl
(M. Šrubař, s. 25–28)

Vokurka, M.: Barokní krajinotvorba na sasko-lauenburských panstvích 1635−1740
(M. Tůmová, s. 28–30)

Letavajová, S., Chlebcová Hečková, A., Krno, S., Bošelová, M.: Novodobé migrácie vo verejnej, mediálnej a politickej diskusii
(B. Divinský, s. 30–34)

KONFERENCE A AKTIVITY GEOGRAFŮ

17. kartografický den Olomouc
(R. Barvíř, s. 35–36)

GIS v plánování měst a regionů 2022
(P. Struha, V. Šilhánková, s. 36–38)

Seminář Venkov 2023
(R. Perlín, s. 38–39)

Válka na Ukrajině – rok poté
(R. Perlín, s. 40–42)

Setkání historiků, geografů a historických geografů v Trnavě
(M. Šantrůčková, J. D. Bláha, Z. Kučera, P. Chromý, s. 42–43)

Padesát let geografických přednášek v Lovosicích
(M. Šobr, s. 44)

ZPRÁVY Z ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI

Informace členům společnosti
(D. Fialová, s. 45–46)

Zpráva ze zasedání Hlavního výboru ČGS
(M. Fialová, s. 46–47)

LIDÉ

Jubilanti společnosti
(s. 48)

Jaroslava Helusová nás opustila
(R. Perlín, s. 48–49)

Docent Václav Přibyl oslavencem
(V. Vilímek, s. 49–51)

Jan Kalvoda – poutník krajinami hor
(E. Novotná, s. 51–53)

Nora Přibylová slaví kulatiny
(R. Perlín, s. 53–54)

K jubileu doktora Jaroslava Strnada
(B. Vévoda, s. 54–55)

Jan Havrlant oslavil 70. narozeniny
(T. Siwek, s. 55–56)

Vladimír Herber, 70: Velmistr univerzitního geografického vzdělávání
(A. Hynek, s. 56–58)

„Geograf-džentlmen“ Vladimír Ira oslavil 70. narozeniny
(S. Kraft, D. Michniak, s. 58–60)

Životní jubileum docentky Marie Novotné
(J. Kopp, J. Dokoupil, s. 60–62)

Jubilant Jaroslav Vávra
(A. Boháč, s. 62–63)

Životní jubileum docenta Vysoudila
(J. Frajer, s. 63–65)

Životní jubileum Borise Burcina
(D. Drbohlav, Z. Kukal, J. Langhamrová, R. Perlín, L. Šídlo, B. Vaňo, s. 65–68)

Životní jubileum Jiřího Hiesse
(P. Kubíček, s. 68–70)