Informace ČGS – 2023/42-2

DISKUZE

BENDL Tomáš, RUBÁŠ Dominik: Za pět dvanáct: potřeba rekontextualizace geografie ve vzdělávání
(s. 1–12)

LITERATURA

Řezníčková, D., Pavelková, L. (eds.): Politická geografie – Metodika výuky politické geografie ve všeobecném vzdělávání
Hána, D. a kol.: Politická geografie – Soubor specializovaných map pro střední školy
(A. Nováček, s. 13–16)

Osman, R. (ed.): Geografie bariér: příklady dobrých bezbariérových realizací
(R. Matoušek, s. 16–19)

Pánek, J. (ed.): GeoParticipatory Spatial Tools. Local and Urban Governance
(J. Trojan, s. 19–21)

Hruška, V. a kol.: Průmyslová minulost, kreativní budoucnost? Perspektivy průmyslového dědictví Podkrušnohoří
(J. Jelen, s. 21–23)

Holešinská, A.: Destinační management: Umění rozvíjet destinaci
(M. Štěbetáková, s. 23–25)

Šifta, M.: Víc než jen zápas. Fotbalová derby v Anglii
(F. Kovařík, s. 25–27)

Pecka, V.: Továrna na lži: Výroba klimatických dezinformací
(V. Bosák, s. 27–31)

Hrabal-Krondak, F.: Přes Čukotku na Fidži a zpět. Díl první, Regionem Idel-Ural
(V. Baar, s. 32–34)

KONFERENCE A AKTIVITY GEOGRAFŮ

Pozvánka na Výroční konferenci ČGS 2024
(J. D. Bláha, s. 35–36)

Copernicus v Česku
(P. Štych, J. Laštovička, J. Jelen, s. 36–37)

AfricanOutlook zve ke spolupráci
(L. Piknerová, J. Preis, s. 37–38)

Noc geografie / GeoNight
(K. Richter, L. Černousová, M. Zuzaňáková, V. Šrámek, V. Volný, s. 38–39)

Mapové a datové centrum slaví první narozeniny
(J. Jelen, A. Klsák, s. 39–40)

Ohlédnutí za 19. historickogeografickou konferencí
(J. Močičková, s. 41–42)

Konference Regionální rozvoj jako součást udržitelné transformace Evropy
(V. Šilhánková, s. 42–43)

Závěrečná konference projektu EduChange 2.0 v Utrechtu
(V. Květoňová, s. 43–45)

Dobrá praxe přípravy českých a slovenských učitelů geografie
(M. Kuberská, s. 45–46)

Aktuální trendy ve výuce zeměpisu na Albertově poosmé
(M. Hanus, s. 46–47)

International Conference on Territorial and Inter-Organizational Cooperation: zajímavá akce pro humánní geografy
(A. Boháč, s. 47–48)

ZPRÁVY Z ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI

Informace členům společnosti
(D. Fialová, s. 49–50)

Zpráva ze zasedání Hlavního výboru ČGS
(M. Fialová, s. 50–51)

Profesor Václav Smil na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
(R. Perlín, s. 51–53)

Eva Semotanová obdržela Pamětní plaketu ČGS
(M. Tůmová, s. 53–55)

Čtvrt století Zeměpisné olympiády
(J. Jelen, s. 55–60)

České úspěchy na mezinárodních zeměpisných olympiádách
(H. Svobodová, L. Pavelková, s. 60–62)

Soutěž o nejlepší dizertační práci v oboru geografie za rok 2022
(S. Kraft, s. 62–63)

Soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci 2022
(V. Jančák, s. 63–64)

Středoškolská odborná činnost pod vedením geografů
(J. Jelen, s. 64–65)

LIDÉ

Jubilanti společnosti
(s. 66)

Vzpomínka na Radana Květa
(K. Kirchner, J. Kolejka, s. 66–68)

Vzpomínka na Hanu Kühnlovou
(D. Řezníčková, s. 68–69)

Vzpomínka na Stanislava Martináta (1976−2023)
(B. Frantál, s. 69–72)

Někteří lidé nestárnou – Jaroslav Klempíř oslavil 85 let
(R. Perlín, s. 72–73)

Albertovský pilíř Ivan Bičík slaví osmdesátiny
(D. Drbohlav, s. 73–77)

RNDr. Hela Škarková oslavila své 75. narozeniny
(J. Kelblová, P. Mackovčin, s. 77)

Vladimír Baar oslavil v květnu 2023 své 70. narozeniny
(T. Siwek, s. 77–79)

Zdeněk Lipský sedmdesátníkem
(L. Šefrna, s. 79–81)

Životní jubileum Jiřího Tomeše
(Z. Čermák, s. 81–82)

Jubilant prof. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
(V. Voženílek, s. 82–83)

Jan Vozáb šedesátníkem
(R. Perlín, s. 83–84)

Dobrá víla Alenka Chvátalová jubilující
(J. Anděl, s. 85–86)

Ke kulatým narozeninám Zdeňka Reitspiese
(A. Matušková, s. 86)

Geografická výročí 2023
(J. Martínek, s. 87–91)