Jménem České demografické společnosti bychom vás rádi informovali o možnosti přihlásit úspěšně obhájené práce z akademického roku 2022/2023 do 8. ročníku soutěže ČDS o nejlepší kvalifikační práci z oboru Demografie nebo jiných příbuzných oborů (s tématem práce, které se věnuje populační problematice, tj. např. z oborů sociologie, geografie, epidemiologie, ekonomie…). Stejně jako v minulých ročnících, také letos je ocenění nejlepších prací spojeno s finanční odměnou pro autory. Do soutěže může svou práci přihlásit sám autor nebo jeho školitel, některý z oponentů, člen příslušné oborové rady nebo vedoucí katedry, kde obhajoba probíhala. Budeme moc rádi, pokud zvážíte oslovení absolventů/studentů (případně přihlášení jejich prací vámi), kteří podle vás zpracovali zajímavou závěrečnou práci. Termín pro přihlášení soutěžní práce je neděle 15. 10. 2023.

 

Další informace jsou v přiloženém souboru.

CDS