V pátek 22. září se 103 registrovaných účastníků z řad učitelů zúčastnilo semináře Aktuální trendy ve výuce zeměpisu. Tento seminář se na Albertově pořádá již osmým rokem. Na programu semináře byl workshop k Velké revizi RVP a dále nabídka dvou bloků workshopů, z nichž si účastníci mohli sestavit program dle vlastních preferencí. Letos se mohli seznámit s možnostmi využití kauzálních diagramů pro rozvoj myšlení v souvislostech, studovat operativní nástroje monitoringu sucha či diskutovat, jak využít živé knihovny ve výuce. Druhý blok nabízel pohled do aktuálního demografického dění ve světě, umožnil získat praktické návody pro terénní výuky či zamyšlení nad budoucností vzdělávání v kontextu umělé inteligence.

Organizátoři děkují lektorům za vedení workshopů a učitelům za účast i projevení zájmu o nabízená témata. Těšíme se na setkání na 9. ročníku semináře na konci září 2024.

Akci pořádalo Centrum geografického a environmentálního vzdělávání PřF UK pod záštitou Sekce geografického a environmentálního vzdělávání České geografické společnosti.