Redakční rada časopisu Informace ČGS schválila upravené Pokyny pro autory.

Kromě nového layoutu došlo počínaje číslem 1/2016 k drobným změnám především v citačním vzoru a délce textů v rámci rubriky Konference a aktivity geografů (původní rozsah 1 200 slov byl zkrácen na 800 slov).

K případným dalším drobným úpravám (především co se týče výběru a kvality doprovodného obrazovaného materiálu) budou jednotliví autoři vyzváni redakcí časopisu.

Jménem reakční rady časopisu velmi děkuji všem, kteří do časopisu Informace ČGS přispívají. A do budoucna budeme velmi potěšeni, když si pro publikaci Vašich textů vyberete právě časopis IČGS.

Všechny příspěvky v rubrice Hlavní články a v rubrice Zprávy z výzkumu a diskuze je možné uplatnit v databázi RIV.

Hana Bednářová
výkonná redaktorka časopisu