Kolegové z katedry geografie PřF UP v Olomouci, konkrétně z výzkumných týmů Klima města a Zelená infrastruktura urbanizovaných prostorů nelenili a přes prázdniny opět sbírali širokou škálu dat o mikroklimatu i zeleni, a to jak na zemi, tak i ve vzduchu. K analýze a sběru dat přitom používají hned několik specializovaných přístupů a přístrojů. Jejich zájem se nyní upírá například na dětská hřiště, na nichž zkoumají, zda jednotlivé prvky nepředstavují rizika zejména pro děti z pohledu tepelného (dis)komfortu, ale také nebezpečí např. přítomností jedovatých, ostnatých či jiných nevhodných dřevin. Díky těmto komplexním analýzám se dá následně zhodnotit stav dětských hřišť a vytvořit případné návrhy pro zlepšení a úpravu.

Hned v první reportáži pořadu Události na Česká televize o rizicích spojených se současnými vysokými teplotami vystoupil na toto téma doc. Mgr. Michal Lehnert, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci dne 15. července 2023. Odkaz je zde.