Sociální geograf doc. Petr Rumpel z Ostravské univerzity poskytl obsáhlý rozhovor o možnostech a bariérách rozvoje Ostravska. Srovnává celý region s Porúřím a upozorňuje na iluze o získání nových velkých investorů do regionu.

Celý rozhovor na stránkách iDNES si můžete přečíst na této stránce.

 

Víte-li o dalších vystoupení geografů v mediích, informujte nás a rádi zveřejníme na našich stránkách i další příspěvky geografů, kteří se vyjadřují k aktuálním problémům.