Kolegyně Jana Mašíčková z katedry fyzické geografie a geoekologie PřF UK nám zaslala odkaz na velmi zajímavé dokumentární video “The Arctic and the Ozone Layer – Stabilizing our Environment and Climate”, které reaguje na výskyt zeslabené ozonové vrstvy nad Arktidou a v přilehlých oblastech severní polokoule v uplynulých letech a dotýká se také stále více diskutované otázky klimatické změny, vzájemné interakce klimatu a ozonové vrstvy a odrazu změn v životním prostředí.

Video vzniklo ve spolupráci UNEP OzonAction Branch a WMO. Na jeho vzniku se také významně podílela česká pracoviště, konkrétně Centrum polární ekologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (kontaktní osoba Mgr. Jan Kavan) a Solární a ozonová observatoř ČHMÚ v Hradci Králové, konkrétně dr. Michal Janouch (člen ČGS a předseda sekce polární geografie).

Video je k dispozici zde: http://www.youtube.com/watch?v=4VI8AKGY-tY (délka cca 18 min)

V případě zájmu je k dispozici rovněž verze v HD rozlišení (1,2 GB). Video je možné dále šířit  sdílet za účelem vzdělávání a nevýdělečných činností.

“In 2011, extremely low-ozone levels were recorded in the Arctic region. This episode the North Pole – the Arctic – has triggered concerns on the trend of the ozone layer’s recovery, expected to fully happen by mid century. With the support of the government of Norway, UNEP is investigating the causes of this depletion and the scientific explanations for such unexpected episode in the Arctic. This 18 minute-documentary reports the impacts on the region’s ecosystem and the foreseen risks of the changes in the Arctic that may affect human life also in mid-latitudes. This video output is jointly branded by the WMO (World Meteorological Organization) and brings to light some of the so much discussed inter-linkages between the climate and ozone issues on the voices of internationally known scientists.”