„Dopady pandemie můžou mít stejně obětí jako přímo covid-19“, říká demografka prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. z PřF UK v rozhovoru pro Seznam zprávy, který byl zveřejněn 6. prosince 2020.